Forskning – Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Forskning – Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Vi har 2 forskningsprosjekter ved enheten: