Forskning – Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Forskning – Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Vi har 2 prosjekter ved enheten: