Prosjekter ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

UiT favner forskning på natur, samfunn, teknologi, miljø, kultur, mennesket og samspillet mellom disse. Under hvert prosjekt finner du kontaktperson og prosjektets målsetning.

Prosjekter ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

UiT favner forskning på natur, samfunn, teknologi, miljø, kultur, mennesket og samspillet mellom disse. Under hvert prosjekt finner du kontaktperson og prosjektets målsetning.


D:   
M: