Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak


English flag   

Administrasjonen ved NT-fak tilbyr støttefunksjoner og tjenester for utdanning, forskning og økonomi.

Fakultetsadminstrasjonen  ledes av fakultetsdirektøren og er organisert i 2 seksjoner:

Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Seksjon for økonomi


Adminstrasjonen støtter fakultetsledelsen med utredning og sakforberedelse og yter ulike tjenester til fakultetets institutt og personale. Administrasjonen samarbeider også nært med universitetets sentraladministrasjon.

Informasjon for ansatte finnes på INTRANETT

Ansatte ved Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak:

[Loading...]