Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak


English flag   

Administrasjonen ved NT-fak tilbyr støttefunksjoner og tjenester for utdanning, forskning og økonomi.

Fakultetsadminstrasjonen  ledes av fakultetsdirektøren og er organisert i 2 seksjoner:

Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Seksjon for økonomi


Adminstrasjonen støtter fakultetsledelsen med utredning og sakforberedelse og yter ulike tjenester til fakultetets institutt og personale. Administrasjonen samarbeider også nært med universitetets sentraladministrasjon.

Informasjon for ansatte finnes på INTRANETT

Ansatte ved Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak:

[Loading...]


Arrangementer


Trial lecture - Master of Science Sara Maria Björk

6. oktober     10:15     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of Science Sara Marie Björk

6. oktober     12:15     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt, Tromsø    

Trial lecture - Master of Science Sajidah Ahmed

9. oktober     10:15     Auditorium B302, Realfagsbygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of Science Sajidah Ahmed

9. oktober     12:15     Auditorium B302, Realfagsbygget     Digitalt, Tromsø    

Cracking the code of the Norwegian work Culture

13. oktober     10:30     132 UB Aud     Tromsø