Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester


Seksjonen bidrar i overordnet ansvar for UiT Norges arktiske universitets identitet og omdømme, herunder utvikling og forvaltning av UiTs visuelle profil, samt markedsaktiviteter fysisk og digitalt på tvers av kanaler.

En av våre kjerneoppgaver er ansvaret for å planlegge, koordinere og gjennomføre aktiviteter knyttet til rekruttering av primærsøkere til UiTs grunnutdanninger.


Videre leverer seksjonen tjenester innenfor:

  • Markedsføring
  • Markedsinnsikt
  • Markedsrådgivning
  • Grafiske tjenester

Er du ansatt ved UiT finner du mer detaljert informasjon på intranett: 
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Faggruppa for grafiske tjenester forvalter UiTs visuelle identitet og legger til rette for at UiTs egenpresentasjon og profilering skjer i samsvar med gjeldende visuelle profil og underbygger kommunikasjonsmål, strategi og verdier. Faggruppa leverer fellestjenesten grafisk design og rådgivning for alle ansatte ved UiT:
Fellestjeneste: Grafiske tjenester

Studentrekrutteringspolitikk 2021–2023

Ansatte ved Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester:

[Loading...]