Foto: Inger Elin Utsi

Institutt for reiseliv og nordlige studier


    English flag   

Instituttet tilbyr studier og forskning innen reiseliv, mediefag, entreprenørskap, innovasjon, kulturfag og fag knyttet til nordområdene.

Ansatte ved Institutt for reiseliv og nordlige studier:
[Loading...]