Studiekatalog

4 studieprogrammer:

- bachelor, 3 år
- bachelor, 3 år
- erfaringsbasert master, 5 semestre
(Master i turisme) - master, 2 år