Ansatte – Seksjon for areal og utvikling

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for areal og utvikling

Acharya, Larissa

Overarkitekt
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

Augdal, John

Senioringeniør
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

Blix, Bjørn

Elektrotekniske anlegg
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

Gjelstad, Rebecca

Konsulent
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

Hansen, Kurt Harald

Overingeniør
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

+4777645407

Husøy, Frank

Overingeniør
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

Johansen, Dag Ove

Driftstekniker
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

Johansen, Johan

Driftstekniker
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

Johnsen, Gunnar

Avdelingsingeniør
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

Karlsson, Roger Alf

Driftstekniker
Seksjon for areal og utvikling
Fellesadministrasjonen

1-10 av 26 | Neste 10 Siste 6