Om oss – Barentsinstituttet

Om oss – Barentsinstituttet

Oppdrag


Barentsinstituttet ble etablert i 2006 med det formål å produsere kunnskap om problemstillinger knyttet til den norsk-russiske grensen og Barentsregionen. Hovedfokus for arbeidet i det «nye» Barentsinstituttet vil være på forskning og kunnskapsproduksjon knyttet til grenser og grenseregioner I Europa. Gjennom denne endringsprosessen og dette nye fokusområdet vil vi forsøke å fylle en nisje i norsk akademia, der spesialiserte studier innen og forskning om grenseregioner mangler i dag. Med utgangspunkt i Nord-Norge vil Barentsinstituttet på denne måten adressere problemstillinger som er sentrale i den norske nordområdepolitikken – både i forhold til Barentsregionen, og i et komparativt perspektiv.

Mål


Vårt mål er å tjene lokalsamfunnet, regionen og andre interessenter i Nord-Norge. Vi skal dessuten bli en synlig og troverdig partner for Sør-Varanger, i Barentsregionen, og globalt. Barentsinstituttet skal:

 • I løpet av fem år være et ledende forskningsinstitutt innen grenserelaterte problemstillinger, og vi skal ha fylt den tomme nisjen på dette området i norsk akademia.
 • Publisere forskning på høyt faglig nivå i internasjonalt anerkjente vitenskapelige tidsskrift (med fagfellevurdering) innen følgende områder:
  • Grensestudier og grenseområde-studier, inkludert hverdagsliv i grenseland.
  • Stedsutvikling og industriell utvikling i nordområdene, inkludert effekten av industriell utvikling på befolkningen i berørte områder.
  • Ressursutnyttelse, handel og logistikk over nasjonale grenser.
 • Drive anvendt forskning på oppdrag fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestillere.
 • Legge til rette for undervisning innen grense-studier, transnasjonale relasjoner i Barentsregionen, og nordområdeutvikling.
 • Basert på et solid faglig fundament av forskning og data-analyse, kommentere politikkutforming og fremme og lede diskusjon og debatt om grensespørsmål, transnasjonale relasjoner og nordområdeutvikling i Barentsregionen.


[Loading...]

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020