Om oss – Barentsinstituttet

Om oss – Barentsinstituttet

Barentsinstituttet ble etablert i 2006 og har siden 2010 vært en del av UiT Norges arktiske universitet. Instituttet er lokalisert til Kirkenes.

Barentsinstituttet er et tverrfaglig forskningsinstitutt. Instituttets mål er å bygge kompetanse og ekspertise innenfor feltet grensestudier. Barentsinstituttet produserer og formidler kunnskap om grenser over hele verden, men har en særlig sterk ekspertise på Arktis og den norsk-russiske grenseregionen. Instituttets aktiviteter skal bidra til å styrke UiTs forskning på geopolitikk i nord.

Barentsinstituttet er internasjonalt orientert og samarbeider gjennom ulike prosjekter med forskningsinstitusjoner i en rekke land. Samtidig har instituttet en tydelig regional forankring. Barentsinstituttet skal være et sentrum for forskning og kunnskapsutvikling i Finnmark.[Loading...]