Ansatte – Avdeling for IT

Tilbake til enheten

Ansatte Avdeling for IT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646260

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777058177

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777646586

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
+4778450115
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644117

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777645085

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Informasjons- og formidlingsansvarlig
+4777644120

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777646803

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646435

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644113

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4776966504

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777644783

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644088

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

+4777058113

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Tekniker - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777644510

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777646877

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

Overingeniør
Havnegata1 354

Avdeling for ITSeksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777646256

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777058114
Campus Harstad

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

Konsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777058308
Campus Harstad

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777058369
Campus Harstad

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646414

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Narvik

Senioringeniør - Change manager/IT-koordinator campus Narvik
+4776966104

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Incident manager
+4777646801

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Digitalisering og innovasjon
+4777644108

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777645655

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Narvik

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4776966216

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Virksomhetsarkitekt

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
+4777644974

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777625226

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4778450209
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777623178

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi
+4777644989

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Narvik

Avdelingsingeniør, Faggruppe Digitalt læringsmiljø, AV-ansvarlig Campus Narvik

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644152

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646806

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

+4778450292

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777645303

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644102

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

+4777058370

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Integrasjonsarkitekt

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646814

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777660721

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644104

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Innkjøp IT-utstyr

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Assisterende IT-direktør
+4777660323

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644939

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777644979

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Rådgiver - IT-Kvalitet
+4777644956

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646622

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Narvik

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4776966153

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

+4777660308

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777660380

Avdeling for ITAvdeling for ITSeksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646804

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777646480

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Overingeniør . Faggruppe IT-brukerstøtte Alta/IT-koordinator campus Alta
+4778450203
Alta, Btr. 1-2-3

Avdeling for ITSeksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Prosjektleder
+4777644280

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte

Ledelse og stab ved ITA
Campus Narvik

Faggruppeleder - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Avdeling for ITSeksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777625107

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644270

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644577

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe IT-brukerstøtte
+4777644320

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Narvik

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Harstad
Mellomveien

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777645278
TEO-H1 1552

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
+4777644115

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777646490

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777644614

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646426

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777646563

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Narvik

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Avdeling for ITLedelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern

Avdeling for ITSeksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Prosjektleder

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777645261

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Skyarkitekt
+4777644033

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777625139

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe forskning og formidling

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Digitalisering
+4777644912

Seksjon for digitale forskningstjenesterSeksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777660374

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777644190

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Digital partner - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777645684

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644065

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777645729

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Løsningsarkitekt
+4777645929

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777646553

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777646660

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644984

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

IT-direktør
+4777644101