Ansatte – Avdeling for IT

Tilbake til enheten

Ansatte Avdeling for IT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646260

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Topdesk/RPA
Modul

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør
MH

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
+4778450115
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644117

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777646106

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Kvalitetsteamet/Knowledge Manager
+4777644120

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør HPC
+4777644855

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Lærling - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777645830

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777646803

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646435

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644113

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4776966504

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777644783
Modulbygget B205

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777644366

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644088

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777625239

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

Senioringeniør/Service Manager/IT-campuskoordinator UiT, Harstad
Havnegata 1 321

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777646256

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777058114
Campus Harstad

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

Konsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777058308
Campus Harstad

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

VITE VIST

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646414

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Narvik

Senioringeniør - Change manager/IT-koordinator campus Narvik
+4776966104

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Incident manager
+4777646801

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Digitalisering og innovasjon
+4777644108

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

IT-Lærling, Campus Harstad

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Faggruppeleder prosessering og lagring/Sjefingeniør
+4776966300

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777644479

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Digital partner/ leder for IT virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus

IT-Brukerstøtte (BST)

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Virksomhetsarkitekt

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

+4777058390

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777625226

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4778450209
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644854

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Digital Partner - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

+4777620810

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Tjenesteformidler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenesterLedelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

+4776966173

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Teamleder IT-brukerstøtte (Orakelet)

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644152

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777646214

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777645303

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Hammerfest

+4778450329

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

Overingeniør
+4777058370

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

+4776966330

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Integrasjonsarkitekt

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Narvik

Avdelingsingeniør, Faggruppe Digitalt læringsmiljø, AV-ansvarlig Campus Narvik
+4776966178

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Senioringeniør
+4778450248
P157

Seksjon for digitale basistjenester
Campus


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646814

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777660721

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Lærling - Faggruppe IT-Brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644104

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Innkjøp

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Assisterende IT-direktør
+4777660323

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

+4777058398

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644939

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777644979

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

+4776966949

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Rådgiver - IT-Kvalitet
+4777644956

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

+4776966615

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646622

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777660380

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646804

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777646480

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Overingeniør . Faggruppe IT-brukerstøtte Alta/IT-koordinator campus Alta
+4778450203
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777646842

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644280

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seiniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777625107

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644270

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Assisterende faggruppeleder - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644577
Modulbygg E212

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe IT-brukerstøtte
+4777644320

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Narvik

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Sikkerhetssjef (CISO) - Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern
+4777645278
TEO-H1 1552

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
+4777644115

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777646490

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777644614

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646426

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777646563

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Narvik

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Lisensservere Windows og Drift av Prinserver for Samskipnaden
+4776966923

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646741

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777645261

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

+4777660514

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Overingeniør

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe forskning og formidling

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Digitalisering
+4777644912

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

senioringeniør
+4777644438

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777660374

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Digital partner - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777645684

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644065

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Tjenesteansvarlig Interne og eksterne sammarbeidspartnere
+4777620722

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777645729

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Løsningsarkitekt
+4777645929

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder for digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777646553

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777646660

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644984

Avdeling for IT
Campus Tromsø

IT-direktør
+4777644101