Ansatte – Avdeling for organisasjon og økonomi

Tilbake til enheten

Ansatte Avdeling for organisasjon og økonomi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver HMS

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, SPK, Lønnskjøring

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabellønn og reise.

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Faggruppeleder økonomi
+4777660395

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering ansatte i vitenskapelige stillinger

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777623126

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
+4777646558
brus

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Rådgiver
+4778450258

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

+4777648358

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte
Teorifagbygget Hus 4 4,554

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder variabel lønn og reise

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Virksomhetscontroller
+4777645771

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Virksomhetscontroller - Prosjektøkonomi  (BOA)

Ledelse og stab ORGØK
Campus Tromsø

Prosjektleder, Avdeling for organisasjon og økonomi

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

juridisk seniorrådgiver
+4777646626

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, lønnskjøring, tid, ferie

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777646278

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Ledelse av Seksjon for rekruttering
+4777644826
Teorifagbygget Hus 4 kontor 4.564

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator
+4777644910

Seksjon for regnskap
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
Administrasjonsbygget A 334

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

førstekonsulent- Innkrevning sykepenger/foreldrepenger, saksbehandling-Folketrygdloven
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Virksomhetscontroller - Prosjektøkonomi

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Harstad

Seniorrådgiver
Harstad Havnegata 1

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise. Roller og flyt i SAP
Nordlysobservatoriet Plan 1 110

Seksjon for regnskapSeksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorkonsulent
+4777644605
Teorifagbygget Hus 4 4.556

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

BRUS-bygget BU 428

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

+4777645519

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering
+4777644997
NOBS-bygget (Prestvannvegen 40) 214

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Innkjøper

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Controller

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og suppert variabel lønn og reise
NOBS 112

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Fortolling/mva/
+4777644955

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Innkjøpsleder

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Leder for lønnstjenesten
+4777644992
Nordlysobservatoriet Gulbygget

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver, Personal- og økonomi området
+4777645858

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Personalrådgiver
Teorifagbygget Hus 4 4560

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Rådgiver regnskapsseksjonen

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver HMS
+4777623222

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, PagaWeb,utviklingsoppgaver, lønnskjøring
+4777623230
BRUS BU 436

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver. Fagfelt: Lønn Norge, lønn utland, forskningstermin-NAV skjema utland.
+4777644946
NOBS - Prestvannvegen 40 105

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / jurist

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte - vitenskapelige stillinger
+4777620890
TEO 4.568

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver, lønn utland.
+4777646986
Nordlysobservatoriet 103B

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Rådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777623233
Administrasjonsbygget 311

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777645011

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777644849
BRUS-bygget 451

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte
+4777645977

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

stedfortreder for seksjonsleder

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte til undervisnings- og forskerstillinger
Gimleveien 78 rom 401

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Personalrådgiver
Teorifagbygget Hus 4 Kontor 4556 plan 5.

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver - faggruppe lønn
+4777623232
NOBS 103B

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver
+4777623320

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
NOBS 109

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver
+4777644996

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent. Anleggsregisteroppfølger

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder personal

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Seniorrådgiver, forretningsfører for UiTs fond og legater

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og rådgivning på personalområdet
+4777645786
Teorifagbygget, hus 4 4562

Avdeling for organisasjon og økonomi
Campus Tromsø

Organisasjons- og økonomidirektør

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Ledelse og stab ORGØK
Campus Tromsø

Seniorrådgiver og stedfortreder for avd.dir
+4777660313

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Innkjøper

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder HMS og beredskap

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver
+4777644399
ADM Bygget B.253

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777645809

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabellønn og reise.
Nordlysobservatoriet 222

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Harstad

Rådgiver
+4777058116
Campus Harstad

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø


Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av stipendiater og postdoktorer
+4777646704

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for rekrutteringSeksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Innbetalinger, inntekter, remittering, bank, bokføring

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø


Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte
+4777623231
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Seniorrådgiver/koordinator for arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap ved administrasjonen på UiT
+4778450325
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
+4777644913

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
+4777660326
Teorifagbygget Hus 4 4.559

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777644921

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Narvik

Faggruppeleder økonomi ved IVT fakultetet
+4776966354

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Økonomisjef
+4777644954

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777644943

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
Teorifagbygget Hus 4 4.560

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Prosjektleder for forbedringsprosessene

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ledere og vitenskapelig ansatte
+4777646264

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Virksomhetscontroller

Seksjon for regnskapSeksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

personal- og organisasjonssjef

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Ferie, ferieregnskap, avstemming lønnsregnskap og SPK
+4777644948
BRUS- bygget BU 434

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for regnskap
Campus Alta

UBW brukerstøtte, utvikling og drift.
+4778450136

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645767