Ansatte – Fellesadministrasjonen

Tilbake til enheten

Ansatte Fellesadministrasjonen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Fakultetskontakt for HSL-fakultetet, internasjonalisering og utveksling
Øvre Lysthus 2.03

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Senior kommunikasjonsrådgiver

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling

FellesadministrasjonenSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Avdeling for forskning, utdanning og formidling
Campus Tromsø

Direktør forskning, utdanning og formidling
+4777645912

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seksjonsjef
+4777623368

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Fellestjenesten for opptak
+4777646786

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver HMS

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, SPK, Lønnskjøring

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabellønn og reise.
BRUS-bygget BU443

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
+4777644167

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsleder

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Faggruppeleder økonomi
+4777660395

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Seniorrådgiver og faggruppeleder fravær og refusjoner

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646260

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

Driftstekniker

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT

Ledelse og stab FUF
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Stab
Campus Harstad


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
MH

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UIT
+4777660760

Seksjon for internasjonalt samarbeidSeksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777646870

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering ansatte i vitenskapelige stillinger

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777623126

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777646586

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

E1290

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Tekniker - Faggruppe IT-brukerstøtte Alta
+4778450115
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Narvik

Eksamenstjenesten UiT
E2018

Seksjon for campusdrift
Campus Alta

Teamleder drift Alta
+4778450311
Paviljong P150

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

Campus Narvik

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644117

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
+4777646558
brus

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Kirkenes

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Kirkenes

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

+4777646148

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Hammerfest


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777646106

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Rådgiver
+4778450258

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsleder Sør-Tromsøya
Mellomveien

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

seniorrådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver
+4777644262

Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Alta

Fellestjeneste for opptak

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777645085

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Kvalitetsteamet/Knowledge Manager
+4777644120

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for brukernær IT-støtte
Campus Narvik


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer

Fellesadministrasjonen


Førstemanuensis
+4777644346

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering teknisk/administrative ansatte
4.563

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

+4777645830

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777646803

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

+4777648358

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Elektrotekniske anlegg
+4777645344

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
ADM

Ledelse i Alta
Campus Alta

+4778450278

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644088

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777660397

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Narvik

Koordinatoransvar for Jurfak og UMAK
+4776966603

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646435

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder variabel lønn og reise

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Virksomhetscontroller
+4777645771

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777645260

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644113

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4776966504

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777644783

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777623191

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Advisor, Seksjon for studieadministrasjon
Administrasjonsbygget

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver Samfunnskontakt
+4777645565

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamensleder
+4777644553

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Stab
Campus Harstad


Stab
Campus Harstad

+4777058126
Havnegata 1 253

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

+4777644188

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafiker - Fotograf
+4777623393

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Virksomhetscontroller - Prosjektøkonomi  (BOA)

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Seksjonssjef
+4777644192

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Hovedtillitsvalgt Norsk tjenestemannslag
+4777645212

Seksjon for kommunikasjon
Campus Narvik

Webutvikler
+4776966590

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø


Ledelse og stab ORGØK
Campus Tromsø

Prosjektleder, Avdeling for organisasjon og økonomi

Fellesadministrasjonen


+4777623292

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Faggruppe for utdanningskvalitet

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777646877

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

Senioringeniør
Harstad Havnegata 1 341

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777646256

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777058114
Campus Harstad

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad

Konsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777058308
Campus Harstad

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

TEO-H2 2.211

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

juridisk seniorrådgiver
+4777646626

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

Stabsleder
+4777625251

Seksjon for kommunikasjon
Campus Narvik

Kommunikasjonsrådgiver
+4776966580

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Utvikler for DIMI

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø

Leder UiTs Flekisibiliseringsprosjekt. Emneleder Hel-0700
+4777660708

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Førsteassisterende pakkmesterassistent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, ferie, support PagaWeb, Min tid tidsregistrering
Nordlysobservatoriet 107

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder
+4777660568

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777644966
ADM A.134

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777646278

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777646414

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Narvik

Senioringeniør - Change manager/IT-koordinator campus Narvik
+4776966104

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Incident manager
+4777646801

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Digitalisering og innovasjon
+4777644108

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

I permisjon fra FUF
+4777646430

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Ledelse av Seksjon for rekruttering
+4777644826
Teorifagbygget Hus 4 kontor 4.564

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Fellesadministrasjonen


+4777649224
TEO-H5 5.527

Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø

Professor i ressursøkonomi, emeritus
+4777645544

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777645655

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak
+4777623127
Administrasjonsbygget B221

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator
+4777644910

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Rådgiver

Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø

Administrasjonsdirektør
ADM A 374

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonalt samarbeid

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver, Faggruppe for studieadministrative systemer
Mellomveien

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer
Teorifagbygget Hus 4 4,554

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Faggruppeleder prosessering og lagring/Senioringeniør
+4776966216

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777646149

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Systemeier Topdesk/RPA

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
Administrasjonsbygget A 334

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

førstekonsulent- Innkrevning sykepenger/foreldrepenger, saksbehandling-Folketrygdloven
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660593

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Brann- og HMS-rådgiver
+4777646304

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder studentrekruttering og marked

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder, Grafiske tjenester
+4777645695

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Alta

Seniorrådgiver

Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Digital partner/ seniorrådgiver
Teorifagbygget hus 2 2.462

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Virksomhetscontroller - Prosjektøkonomi

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

BU 446

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Harstad

Seniorrådgiver
Harstad Havnegata 1

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

+4777646518

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

+4777649140

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafisk designer
+4777646843

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Eksamenstjenesten UIT
+4777058241
Campus Harstad

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør/faggruppeleder, campus sør
+4777623128

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Virksomhetsarkitekt

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777645407
Salangen

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777646572

Seksjon for kommunikasjon
Campus Alta

Webdesign, Grafisk design, foto, video
+4778450235

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

+4777058390

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Maskinist FF Johan Ruud

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Underdirektør

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

E1290

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise. Roller og flyt i SAP
Nordlysobservatoriet Plan 1 110

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafisk formgiver, illustratør, kreativitet
+4777645575

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777625226

Seksjon for regnskapSeksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4778450209
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660584

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorkonsulent
+4777644605
Teorifagbygget Hus 4 4.556

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

BRUS-bygget BU 428

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

+4777645519

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering
+4777644997
NOBS-bygget (Prestvannvegen 40) 214

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Innkjøper

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

+4777644089

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Opptaksleder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777646873

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777644039

Seksjon for virksomhetsnære tjenesterSeksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Rådgiver/ arrangement Seksjon for kommunikasjon

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Controller

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Digital Partner - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

E1290

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og suppert variabel lønn og reise
BRUS-bygget BU 443

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777620922

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Fortolling/mva/
+4777644955

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Innkjøpsleder

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Hammerfest

Eksamenstjenesten UiT
+4778450621
L55 - Hammerfest

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Leder for lønnstjenesten
+4777644992
Nordlysobservatoriet Gulbygget

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Prosjektleder
+4777646754

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

+4777645965
DRIFTSENTRALEN 017

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

+4776966173

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjenesten for opptak

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftssentralen

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver, Personal- og økonomi området
+4777645858

Ledelse og stab ORGØK
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Campus i Finnmark, Bygg- og eiendom (BEA)
+4778450201

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Eksamenstjenesten UiT
+4777058211

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjensten UiT
+4777645116

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Førtrykk og trykk
+4777646128
nordlysobservatoriet

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Personalrådgiver
Teorifagbygget Hus 4 4560

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjenesten for opptak
ADM B 213

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Rådgiver regnskapsseksjonen

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver HMS
+4777623222

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777649291

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Fastlønn, PagaWeb,utviklingsoppgaver, lønnskjøring
+4777623230
BRUS BU 436

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
Driftssentralen

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver. Fagfelt: Lønn Norge, lønn utland, forskningstermin-NAV skjema utland.
+4777644946
NOBS - Prestvannvegen 40 105

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Koordinator IT Brukerstøtte (Orakelet) / Operatørgruppeansvarlig ITA-Orakelet
Teorifagbygg 2 210 (Orakelet)

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / jurist

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for campusdrift
Campus Alta

+4778450221

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Narvik

Eksamenstjenesten UiT
+4776966267

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker MH

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4778450365

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644152

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777646214

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonssjef
+4777646492

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer
+4777649179

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Fellestjeneste for opptak
Havnegata 1

Seksjon for campusdrift
Campus Alta

Driftstekniker
+4778450417

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

ADM A.235

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte - vitenskapelige stillinger
+4777620890
TEO 4.568

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777645981

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for campusdrift
Campus Harstad


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik


Seksjon for campusdrift
Campus Alta

Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777646041

Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

juridisk rådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av vitenskapelige stillinger
+4777625126

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777646098
Norges Fiskerihøgskole

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

+4778450292

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Lønn utland
+4777646986
Nordlysobservatoriet 103B

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Rådgiver

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø

+4777645302

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Alta

Eksamenstjenesten UiT

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Avdelingsarkitekt
+4777644938

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777645303

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777644102

Seksjon for virksomhetsnære tjenesterSeksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Hammerfest

+4778450329

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777645054
Feltstasjon

Seksjon for kommunikasjon
Campus Alta

Kommunikasjonsrådgiver
+4778450200

Fellesadministrasjonen


Forskning/formidling

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

+4777645075

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777058370

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777623233
ADM A.355

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777645256

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Innholdsproduksjon

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

+4777645019

Seksjon for campusdrift
Campus Alta

+4778450423

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660572

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Integrasjonsarkitekt

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Alta

Seniorrådgiver, Faggruppe for samfunnskontakt, SEFU - Ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT
+4778450145

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Analytiker
+4777644520

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Senioringeniør
+4778450248
P157

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

+4778450229

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

rådgiver, utdanningskvalitet
+4777625158
Administrasjonsbygget B335

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Seniorkonsulent - studentrekruttering & marked.

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Utdanningssamarbeid

Avdeling for bygg og eiendom
Campus Tromsø

Direktør Bygg og eiendom
+4777646711

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Harstad

Faggruppe for studieadministrative systemer
+4776966470

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646814

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777660721

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644990
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning D 1010

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777645011

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660425

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644104

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

+4777644301

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsleder
MH K5.215

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Innkjøp

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Assisterende IT-direktør
+4777660323

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777644849
BRUS-bygget 451

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø


Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte
+4777645977
Gimleveien 78 rom 417

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver/Næringslivskoordinator
ADM A 338

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Lærling

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Faggruppe for studieadministrative systemer
ADM B.223

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Faggruppeleder utdanningskvalitet. Ansvar for UiTs samarbeid med Forsvarets logistikk organisasjon, Tableau m.m.

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Rådgiver

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777625257

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777644939

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Fagarbeider
+4777646707

Seksjon for areal og utvikling
Campus Harstad

+4777644937

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

stedfortreder for seksjonsleder

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte til undervisnings- og forskerstillinger
Gimleveien 78 rom 401

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777644979

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777646793

Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

+4776966949

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Rådgiver - IT-Kvalitet
+4777644956

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

+4776966615

Seksjon for campusdrift
Campus Alta


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Personalrådgiver
Teorifagbygget Hus 4 Kontor 4556 plan 5.

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafisk formgiver

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646622

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø

+4777645599

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777645537

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver, webutvikler og faggruppeleder for fellestjenesten Kanalforvaltning
+4777645906

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Narvik

+4776966157

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777644463

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver - faggruppe lønn
+4777623232
NOBS 103B

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Fotograf, redigerer
+4777644165

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Narvik

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4776966153

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Senior kommunikasjonsrådgiver
+4777644484

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777620917

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftstekniker
+4777645804
Driftssentralen

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver
+4777623320

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
NOBS 109

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver
+4777644996

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent. Anleggsregisteroppfølger

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstenesta UiT
+4777644153
ADM A.105

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk
+4777660380

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder personal

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777660598

Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø

Rådgiver økonomi
+4777625268
DRIFTSENTRALEN 017

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Forvaltning av UiTs fond og legater

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

+4776966152

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og rådgivning på personalområdet
+4777645786
Teorifagbygget, hus 4 4562

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777644572

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent
+4777660611

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646804

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777645740
Handelshøgskolen 02.116

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe prosessering og lagring
+4777646480

Avdeling for organisasjon og økonomi
Campus Tromsø

Organisasjons- og økonomidirektør

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Faggruppeleder Forskning og innovasjon

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Maskinist FF Johan Ruud

Ledelse og stab ORGØK
Campus Tromsø

Seniorrådgiver og stedfortreder for avd.dir
+4777660313

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Overingeniør . Faggruppe IT-brukerstøtte Alta/IT-koordinator campus Alta
+4778450203
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Innkjøper

Seksjon for campusdrift
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Alta

Fellestjeneste for opptak

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver og Faggruppeleder Samfunnskontakt
+4777645065

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Tromsø

Grafisk designer
+4777625202

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

+4777646842

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644280

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe tilkobling og nettverk

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Faggruppeleder HMS og beredskap

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver
+4777644399
ADM Bygget B.253

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seiniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved ITA
Campus Narvik

Sikkerhetssjef (CISO) - Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Alta

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Harstad


Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsbetjent

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Driftsleder

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø

+4777625297

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT
+4777646437

Stab
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777625107

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777645809

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Alta


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Saksbehandling og support variabellønn og reise.
Nordlysobservatoriet 222

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Harstad

Rådgiver
+4777058116
Campus Harstad

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644270

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten UiT

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

+4776966517

Seksjon for kommunikasjon
Campus Harstad

Senior kommunikasjonsrådgiver
+4777058215

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

+4777645066

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777660528
ADM A-224

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Harstad

+4777058109
Campus Harstad

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777644577

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon
+4777623370

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av stipendiater og postdoktorer
+4777646704

Seksjon for prosjektgjennomføring
Campus Tromsø

Seksjon for prosjektgjenomføring
+4777644917

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Skibotn, Annet


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør/faggruppeleder, campus midt

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Narvik

Fellesadministrasjonen


Professor emerita i sosialantropologi

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe IT-brukerstøtte
+4777644320

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Kirkenes

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
+4778450560
Kirkenes

Stab
Campus Harstad

Campus Harstad

Avdeling for økonomiSeksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Anskaffelsesrådgiver

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonalt samarbeid
+4777644287

Seksjon for forskning og utdanningskvalitetSeksjon for regnskap
Campus Tromsø

Innbetalinger, inntekter, remittering, bank, bokføring

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Harstad

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Harstad

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Faggruppeleder - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777645278
TEO-H1 1552

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Fellestjeneste for opptak
+4777646922

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholdsleder
+4777644929

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

+4777646096
Driftssentralen

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte
+4777623231
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

+4777644945

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Alta

Seniorrådgiver/koordinator for arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap ved administrasjonen på UiT
+4778450325
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Eksamenstjenesten

Ledelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
+4777644115

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777646490

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

+4776966226

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777646503

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Sjefingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
+4777644614

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646426

Seksjon for campusdrift
Campus Harstad

Driftsteknikker
+4777058209

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Narvik

Eksamenstjenesten UiT
+4776966234
Narvik E2018A

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Alta

Faggruppe for studieadministrative systemer
Alta B122

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
+4777644913

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
+4777646563

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Narvik

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Seksjon for kommunikasjon
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / jurist

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø

Juridisk rådgiver
+4777644142
Administrasjonsbygget B224

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for forskning og utdanningskvalitetLedelse og stab ved ITA
Campus Tromsø

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

+4777646209

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Formann
+4777644636

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Seksjonsleder

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Narvik

+4776966923

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
+4777660326
Teorifagbygget Hus 4 4.559

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
+4777646741

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777644921

Seksjon for rekruttering
Campus Tromsø

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte

Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø

Professor (permisjon) - Tillitsvalgt i 60 % stilling for Forskerfordundet ved UiT fra 1.8.2021
+4777623218

Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Senioringeniør - Prosjektleder

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Alta

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring
Alta, Btr. 1-2-3

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø


Ledelse i Alta
Campus Alta

+4778450108

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for campusdrift
Campus Tromsø

Renholder

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

behandling innkomne faktura inn- og utland. Purringer. Refusjoner. E-faktura.

Seksjon for rådgivning og forvaltning
Campus Tromsø

Overingeniør - Innkjøp IT-utstyr/Konferanseteamet

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Campus Tromsø

Rådgiver, utdanningskvalitet

Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Tromsø

Internasjonal rådgiving

Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø


Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

+4776966516
E1290

Seksjon for økonomi og innkjøp
Campus Tromsø

Økonomisjef
+4777644954

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for internasjonalt samarbeid
Campus Narvik

Rådgiver/Internasjonal koordinator. Mottaksprogram, utvekslingsavtaler, utvekslingsstudenter, inngå avtale med partner universiteter.

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for areal og utvikling
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644169

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777644943

Seksjon for campusdrift
Campus Narvik

E1290

Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
+4777645261

Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
Campus Alta

Trykkeriet campus Alta
+4778450220

Seksjon for personal og organisasjon
Campus Tromsø


Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

Senioringeniør - Faggruppe prosessering og lagring

Seksjon for digitale basistjenester
Campus Tromsø

+4777660514

Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Ledelse og stab ved BEA
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø


Seksjon for studieadministrasjon
Campus Tromsø