Ansatte – Kunstakademiet

Tilbake til enheten

Ansatte Kunstakademiet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø

Universitetslektor, Master i landskapsarkitektur

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet

+4776966408

Kunstakademiet
Campus Tromsø


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet

Seniorrådgiver. Økonomi og saksbehandling
+4776966404

Kunstakademiet
Campus Tromsø


Kunstakademiet
Campus Tromsø

Professor i landskapsarkitektur
Kunstakademiet 4413

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus


Kunstakademiet
Campus Tromsø


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet

Teknisk ansvarlig, Campus Lofoten
+4776966407

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø


Kunstakademiet
Campus Tromsø

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid
+4777625201
Kunstakademiet

Kunstakademiet
Campus Tromsø

Universitetslektor i landskapsarkitektur

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø

Professor i kunsthistorie
Mack-bygget

Kunstakademiet
Campus Tromsø


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø

Universitetslektor

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø


KunstakademietFilmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø

+4777646313

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet

Rådgiver, studieadministrasjon

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø


Kunstakademiet
Campus Tromsø


Kunstakademiet
Campus Tromsø

Professor / Studieprogramleder forfatterstudiet

Kunstakademiet
Campus Tromsø


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet

Professor ved Filmkunstskolen i Kabelvåg

Kunstakademiet
Campus Tromsø

Professor i kunsthistorie

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø


Kunstakademiet
Campus Tromsø


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet


Kunstakademiet
Campus Tromsø

Professor i samtidskunst

Kunstakademiet
Campus Tromsø


Kunstakademiet
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i landskapsarkitektur
+4777660258

Kunstakademiet
Campus Tromsø


Filmkunstskolen i Kabelvåg
Campus Ukjent, Annet

Professor