Ansatte – Institutt for kjemi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for kjemi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for kjemi
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret 50% / Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling 50%

Institutt for kjemi
Campus

Senioringeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Kjemisk syntese og analyse
+4777644069
REALF C318

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Dosent

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Senioringeniør, Biomolekylær og strukturkjemi, laboratorieleder
+4777645801
SIVA innovasjonssenter FP3

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Kontorsjef, Teoretisk kjemi, Hylleaas-senteret
+4777623100

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Biomolekylær og strukturkjemi, Norstruct
+4777644073

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
+4777645550
Realfagbygget

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Teoretisk og berengningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
+4777644082

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
+4777623102

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor i uorganisk og material- kjemi, Kjemisk syntese og analyse
+4777644072

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Researcher, Theoretical and computational chemistry

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Biomolekylær og strukturkjemi
+4777620898

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Kjemisk syntese og analyse
+4777645992

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Molekylære biosystemer og bioinformatikk, Norstruct
+4777645288

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førstekonsulent, Studieadministrasjon
+4777644149

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Kontorsjef Institutt for kjemi
+4777646474

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Molekylære biosystemer og bioinformatikk, Norstruct
+4777623372

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for kjemiInstitutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Senior Ingeniør, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Senioringeniør, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Overingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Universitetslektor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus

Avdelingsingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Kjemisk syntese og analyse
Realfagbygget C418

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Biomolekylær og strukturkjemi, Norstruct
+4777644478

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Seniorkonsulent, studieadministrasjon, Innkjøper Institutt for kjemi,
+4777644074

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Overingeniør, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Biomolekylær og strukturkjemi, Norstruct

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Biomolekylær og strukturkjemi, Norstruct.
+4777644064

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Universitetslektor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Biomolekylær og struktur kjemi

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førstamenuensis II, Teoretisk og berengningsbasert kjemi

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor II, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

G.214

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for kjemi
Campus

Senioringeniør, Molekylære biosystemer og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences
+4777623101

Institutt for kjemi


Professor emeritus
+4777644025

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus

Avdelingsingeniør, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biologisk kjemi og bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Rådgiver, Fagperson ved sentralt mottak for kjemikalieavfall. Telefon arbeid: 90950268

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus


Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Stipendiat, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Professor, Molekylære biosystemer og bioinformatikk, Senter for bioinformatikk

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas-senteret
+4777625138

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Postdoktor, Kjemisk syntese og analyse

Institutt for kjemi
Campus Tromsø

Forsker, Molekylær biosystemer og bioinformatikk, Senter for Bioinformatikk (SfB)
+4777646539

Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Institutt for kjemi
Campus Tromsø