Ansatte – Institutt for klinisk medisin

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for klinisk medisin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777625250

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Folkehelseinstituttet

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777645268
E1.307

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Postdoktor i translasjonell kreftforskning
+4777645369

Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskerlinjestudent

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II - Reproduktiv biologi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Kardiovaskulær forskningsgruppe IKM

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin


Professor emeritus

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisinInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe i nevrobiologi
Campus Tromsø

+4777620720

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
+4777625106
FARM F4.210E

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Translational Vascular Research Group
Campus Tromsø

Førsteamanuesis
+4777625104

Translational Vascular Research GroupInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis ved Pediatrisk Forskningsgruppe

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør - forskning og innovasjon

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Klinisk ernæring
Campus Tromsø

Universitetslektor i ernæring

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Studieleder Enhet for legeutdanning

Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskningstekniker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
+4777625148

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis (20%)

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Ortopedi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Ph.d.-student

Klinisk ernæring
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

PhD student

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø

Post doktor

Medisinsk biokjemi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

1. amanuensis akuttmedisin, Institutt for klinisk medisin

Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø

+4778450314

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Medisinsk biokjemi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Ph.D. student

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førstamanuensis i hud- og veneriske sykdommer

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Ortopedi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskningsassistent

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologiInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
FARM F4.210A

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777644811

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Prosjektmedarbeider, utvikling av eHelseverktøy

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Undervisning, forskning

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisinInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777620842

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644750

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Forskningsgruppe i nevrobiologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Psykisk helse - Barn og Unge

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisinInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Translational Vascular Research Group
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. 5. års praksis kirurgi/ortopedi - NLSH Vesterålen

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe i nevrobiologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Ortopedi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Instituttleder/Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologiInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Phd stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

ph.d.-student

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777644606

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Instituttleder IKM, professor i forebyggende medisin
MH1 L8.115

Institutt for klinisk medisin
Campus Kirkenes


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644735

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644686

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor i nevrologi. Leder for forskningsgruppa Hjerne og sirkulasjon

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Ortopedi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Ortopedi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin


Professor emeritus, overlege i nevrologi (bistilling)

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor - kardiovaskulær medisin

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644294
MH1 L8.110

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat ved Institutt for klinisk medisin

Translational Vascular Research Group
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777644148

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskning og undervisning, emneleder MED-2520 Pediatri

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Translational Vascular Research Group
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Translational Vascular Research Group
Campus Tromsø

Professor/Overlege

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Hammerfest

Førsteamanuensis
+4778450613
L55 - Hammerfest

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin


Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777620894

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø

Professor

Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør, Translasjonell kreftforskningsgruppe

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777623119
Forskningsparken 3

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777620872

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777625237

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø

+4777620826

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologiInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Amanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskerlinjestudent

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Barneradiolog / Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

MD, PhD, Postdoc. Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777660484

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Amanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777644612

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777645478

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor IKM, overlege invasiv kardiologi UNN
+4777620819
MH2 UNN 8. etg.

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

PhD student

Translational Vascular Research Group
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Post doktor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Ortopedi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644734

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overlege fødselshjelp og kvinnesykdommer og professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor /overlege, intensivmedisin

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Post Doc

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, fagenhetsleder radiologi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor
+4778450617
L55 - Hammerfest

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Laboratoriearbeid
+4777645592

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor og forskningsgruppeleder
+4777620888

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Hammerfest


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Ph.d.-student
+4777646936
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Translational Vascular Research Group
Campus Tromsø