Ansatte – Institutt for medisinsk biologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for medisinsk biologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for medisinsk biologi
Campus


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646486

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646582

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777660470

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

ADM

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646836

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

MH2 L9.128

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Leder / Førsteamanuensis
+4777645482

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644677

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644648

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus


Institutt for medisinsk biologi
Campus

Avdelingsingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644681
MH L7.221

Proteomics and Metabolomics Core Facility
Campus Tromsø

Senioringeniør/ Proteomikk Massespektrometri

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor/Forsker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Daglig leder , Kjernefsilitet for Avansert Mikroskopi (KAM)

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Chief engineer
+4777645257
MH-bygget L7.213

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Head engineer
+4777645396

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646834

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor i fysiologi

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644666

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor i biokjemi

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777646825

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Proteomics and Metabolomics Core Facility
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
MH

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777625183

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777645368

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor. DVM. PhD.
+4777644890

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777620915

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777646661
MH-bygget

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777623138

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

PhD Student

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645450
MH L7 .217C

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644988

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Kombinasjonsstilling som førsteamanuensis i fysiologi og farmakologi og lege i spesialisering i hjertesykdommer

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Amanuensis

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stabsrådgiver

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Professor
+4777644720

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777623381

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620899

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Institutt for medisinsk biologi
+4777620962

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, fagenhetsleder

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777625212

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Konfokalmikroskopi
+4777645320
MH

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777644694

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


CANS
Campus Tromsø

Associate Professor (Førsteamanuensis)

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Research Scientist
+4777620712

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777620897
mh-øst L8.240G

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777644688

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

Overingeniør Bioingeniørutdanningen

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senior ingeniør
+4777644690

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644914

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777645356

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Overingeniør

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646391

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645238
MH L8. 135

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoctoral fellow researcher

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

Professor
+4777644622

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777660474
L7.225B

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

PhD Student - RNA and Molecular Pathology (RAMP)

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

kontorsjef
+4777648395

Institutt for medisinsk biologi
Campus


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senior rådgiver/koordinator
+4777623291

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777620957

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Kjernefasilitet for avansert mikroskopi - KAM, IMB, Helsefak
+4777645315
MH

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644068

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder for RNA og molekylær patologi forskningsgruppe

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777649253

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Proteomics and Metabolomics Core Facility
Campus Tromsø

TMU BOT

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777625237

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor/overlege i patologi

Institutt for medisinsk biologi


Stipendiat, Laboratoriemedisin, UNN

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644706

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777646203

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor Forsker
+4777646556

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

+4777645071

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus / Eksperimentell og Klinisk Farmakologi
+4777644708

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644248

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777660636

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

PhD student

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777644683

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør
MH1 L9.124

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor, Instituttleder IMB
+4777646425

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

+4777645631

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus / arbeidspakkeleder i NFR-prosjektet LUPCON
+4777644687

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645528

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777660617

Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646954

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644615

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overlege patologisk avdeling UNN/post.doc tumorbiologisk gruppe MB

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Scientist and lecturer, Immunology
+4777645888
UNN A1.802

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor i Medisinsk Mikrobiologi

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Professor, forskningsgruppeleder

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor, forskningsgruppeleder
+4777644685

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør Anatomisk avdeling
+4777644616

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644724

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Rådgiver/ Studiekonsulent Medisin og odontologi 1. og 2. studieår
+4777644700

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777660660

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

PhD Kandidat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker

Autophagy Research Group
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645488

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

+4777660751

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777620975

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Tannlege (MNTF)
+4777645104

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emerita
+4777644781

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senior Forsker

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Professor emerita

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644725