Ansatte – Institutt for medisinsk biologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for medisinsk biologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646486

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777644473

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker, UNN

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644925

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777649294
ADM

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Group Leader and NCMM Young Associate Investigator
+4777620841

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Daglig leder/Førsteammanuensis
+4777645482

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644677

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644648

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644681
MH-bygget

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør/ Proteomikk Massespektrometri

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644657

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Postdoktor forsker
MH-bygget

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

+4777644709

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Daglig leder , Kjernefsilitet for Avansert Mikroskopi (KAM)

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777645257
MH2 L10.337

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor, prodekan forskning og innovasjon

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Molekylær kreftforskningsgruppe, IMB
+4777645396

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646834

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Post doc

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644666

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor i fysiologi

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø


Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor i biokjemi

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777644063

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II
+4777649125
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
MH

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777625183

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777645368

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Universitetslektor / Stipendiat
+4777644890

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Associate professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor / Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777646661
MH-bygget

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777623138
MH øst L9.103

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660685

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645450

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Amanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644924

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

PhD candidate
+4777644874

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Rådgiver i stab

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644720

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777623381

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646382
ADM

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Oral anatomi
+4777645846

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777620899

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777646833

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777625212
Mellomveien

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Konfokalmikroskopi
+4777645320
MH

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777644694

CANS
Campus Tromsø

Associate Professor (Førsteamanuensis)

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777620897
MH

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777644688

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644690
Mellomveien

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644914

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777645356

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646391

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645238

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Underviser i anatomi og fysiologi ved IHO og IMB
+4777644674

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

Professor
+4777644622

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor og forskningsgruppeleder RAMP

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644148
UNN

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


CANS
Campus Tromsø

Senior rådgiver/koordinator
+4777623291
MH øst, IMB administrasjon

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777645950

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777646534

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777620957

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Kjernefasilitet for avansert mikroskopi - KAM, IMB, Helsefak
+4777645315
MH

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646201

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker RNA og molekylær patologi

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649253

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777623385

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor/overlege i patologi

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi


Stipendiat, Laboratoriemedisin, UNN

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644706

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777646203

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Kontorsjef

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777645402

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777625181

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus / Eksperimentell og Klinisk Farmakologi
+4777644708

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644248

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Fellow

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor
MH L8.

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777660636

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777649254

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644683

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646425

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644687

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777660617

Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646954

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644615

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overlege patologisk avdeling UNN/post.doc tumorbiologisk gruppe MB

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Scientist and lecturer, Immunology
UNN A1.802

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

+4777625229

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør ved Kjernefasilitet for Avansert Mikroskopi - KAM, IMB, Helsefak
MH

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor i Medisinsk Mikrobiologi

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Instituttleder

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Professor, forskningsgruppeleder,

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644685

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør Anatomisk avdeling
+4777644616

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Ingeniør
+4777644724

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Seniorkonsulent/ Studiekonsulent Medisin og odo 1. og 2. år
+4777644700

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777660660

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

PhD candidate

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker
+4777645752

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645488

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777644644

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644781

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emerita

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644730

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør
+4777644725