Ansatte – Seksjon for regnskap

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for regnskap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777623126

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for regnskapSeksjon for regnskap
Campus Tromsø

Fortolling/mva/
+4777644955

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Rådgiver regnskapsseksjonen

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777644882

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent. Anleggsregisteroppfølger

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Seniorrådgiver, forretningsfører for UiTs fond og legater

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

Innbetalinger, inntekter, remittering, bank, bokføring

Seksjon for regnskap
Campus Tromsø

+4777644921

Seksjon for regnskapSeksjon for regnskap
Campus Tromsø


Seksjon for regnskap
Campus Alta

UBW brukerstøtte, utvikling og drift.
+4778450136