Seksjon for regnskap


Seksjonen gir brukerstøtte, rådgivning, opplæring og utvikling av prosesser for regnskapsområdet ved UiT.

Ansatte ved Seksjon for regnskap:

[Loading...]