Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Rådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Rådgiver ph.d.-utdanning
+4777645269

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Ansvarlig for teknisk drift av MediaLab, kamerateknikk, teknisk utvikling av MediaLab, undervisning i videoredigering med Avid Media Composer,videoredigering i Adobe Premiere, digitalisering og formatendring av video- og lydmateriale analog - digital, støtte i utvikling av filmprosjekter, utlån av videokameraer og lydutstyr
+4777644366

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Studentrekruttering, studentinformasjon, infoskjermer HSL (teamleder studentrekruttering)
+4777660576

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / Teamkoordinator ph.d.-utdanningen
+4777623139

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645629

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Prosjektleder rekruttering
+4777660614

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Alta

HSL-fak, Studentrekruttering
+4778450257

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Alta

Seniorrådgiver, studie- og forskningsseksjonen

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Universitetslektor i religionsvitenskap

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777644313

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Overingeniør - Ansvarlig for videokamera, lydopptaksutstyr og digitale redigeringsenheter på Media Lab. undervisning i kamera bruk, AVID Media composer, Adobe Premier og veiledning i bruk av video  utstyr.
+4777646491

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777646611

Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø

Filmlærer og veileder, filmprosjektrådgivning