Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak


Velkommen!

Seksjonen er tillagt ansvar for administrasjon og forvaltning av forskings- og undervisningsaktiviteten ved HSL-fakultet. Det gis administrative tjenester til fakultetsledelsen, institutter og fagmiljø innen forsking og utdanning. Seksjonen har ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning (ph.d.-studium) og sørvis til studenter og ansatte.

Dertil driver seksjonen med studentrekruttering.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak:

[Loading...]


Arrangementer


Trial lecture - Tor Dahl-Eriksen

19. januar     09:15     TEO-H1 1.836-AUD2/Digitalt     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Tor Dahl-Eriksen

19. januar     10:30     TEO-H1 1.836-AUD2/Digital     Digitalt, Tromsø