Ansatte – Ledelse og stab UMAK

Tilbake til enheten

Ansatte – Ledelse og stab UMAK

Aagaard, Anne

Administrativ leder
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660570

Aase, Elisabet

Seniorrådgiver HR og personal
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Mackbygget
+4777660548

Agledahl, Tomas Valdimarsson

Betjent
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Andersen, Nina Kristine

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Mack-bygget
+4777660539

Auklie, Ingunn Andrea

Vikar UMAK
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Bakke, Steffen

Forskningstekniker
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Bøe, Åsne Røsand

Aspirant
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Chan, Anna

Økonomi
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Kvaløyvegen 30
+4777620784

Elvemo, Arne

Rådgiver Musikkonservatoriet
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660583

Eskeland, Jonas Benedict Danielsen

Aspirant
Ledelse og stab UMAK
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

1-10 av 29 | Neste 10 Siste 9