Ansatte – Musikkonservatoriet

Tilbake til enheten

Ansatte – Musikkonservatoriet

Tollefsen, Maria Medby

Universitetslektor i hørelære.
Musikkonservatoriet
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660535
Forskningsinteresser:

Tollefsens forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt undervisningsmetodikk og utarbeidelse av læremateriale. Hun er med i prosjektet MusEd, hvor hun forsker på peer-learning i ensembleledelsesundervisning, samt leder et utviklingsarbeid der revisjon og videreutvikling av dagens eksamensformer i hørelære er målet.

Tollefsen står bak nettstedene Musicificium og Harmoniske vendinger, som begge tilbyr undervisningsmateriale i hørelære.


Seidman, Karmen Lara

Professor
Musikkonservatoriet
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)

Osadchuk, Sergej

Professor klaver
Musikkonservatoriet
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660588

Wilhelmsen, Linda

Førstelektor, organisasjonsutvikling, kunstfag drama og teater
Musikkonservatoriet
Forskningsinteresser:
  • Organisasjonsutvikling
  • Bruk av narrativer i utviklingsprosesser
  • Bruk av dramafaglige metoder i endring- og utviklingsprosesser 
  • Kommunikasjon og formidling
  • Prosessorientert utvikling i organisasjoner
 

Jensen, Lillian Grethe

Instituttleder Musikkonservatoriet
Musikkonservatoriet
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660732
Jobber med:
Redaktør

Eriksen, Anne

Dosent i drama og teater. Merittert underviser.
Musikkonservatoriet
ILP Tromsø 3.072
+4777660421
Forskningsinteresser:

Anvendt teater, teater og kulturmøter, teater i fler- og tverrfaglige sammenhenger


Stødle, Håkon


Musikkonservatoriet
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660551

Knardahl, Kari

Horn
Musikkonservatoriet
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)

Drecker, Anneli

Førsteamanuensis
Musikkonservatoriet
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)

1-10 av 61 | Neste 10 Siste 1