Ansatte – Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Nordli, Evald Are

Lagerbetjent
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
evald.nordli@uit.no
TROMSØ BUNKERDEPOT
+4777644865

Johansen, Johnny

Leder. Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Flåten, Stein Roger

Styrmann FF Johan Ruud
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
stein.r.flaten@uit.no
TROMSØ BUNKERDEPOT
+4777644872

Lennert, Kunuk

Avdelingsingeniør / Dykker
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Dybvik, Hans

Elektronikk og instrumentering
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Kaasa, Reidar

Overingeniør
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
reidar.kaasa@uit.no
Norges Fiskerihøgskole
+4777646043

Berntsen, Ronald

IT-drift
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Eilertsen, John T

Elektronikk og instrumentering
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Buvang, Richard

IT-drift
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Mankettikkara, Rahman

Oceanographer
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

1-10 av 11 | Siste 1