Ansatte – Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

IT-drift

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

IT-drift
richard.buvang@uit.no
+4777644486

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

Elektronikk og instrumentering
hans.dybvik@uit.no
+4777646522

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

Elektronikk og instrumentering

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

Styrmann FF Johan Ruud
stein.r.flaten@uit.no
+4777644872
TROMSØ BUNKERDEPOT

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

Båtfører FF Hyas/Dykkeransvarlig
TROMSØ BUNKERDEPOT

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

Leder. Seksjon for fartøy og tekniske tjenester

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

reidar.kaasa@uit.no
+4777646043
Norges Fiskerihøgskole

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør / Dykker
kunuk.lennert@uit.no
+4777646009

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

Oceanographer

Seksjon for fartøy og tekniske tjenester
Campus Tromsø

Lagerbetjent
evald.nordli@uit.no
+4777644865
TROMSØ BUNKERDEPOT