Ansatte – Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Tilbake til enheten

Ansatte Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Realfagbygget A153

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver felles ph.d.-grad i nautiske operasjoner
Realfagbygget A 173

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Nestleder for FUF-NT med fokus på utdanning

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Rekrutteringsansvarlig
+4777646913

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektleder
+4777645484

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Rådgiver, Biomolekylær og strukturkjemi, Forskerskolen BioCat
+4777620801

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Forskning og studieadm. sjef

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Rådgiver, Teoretisk og beregningsbasert kjemi

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver forskningsseksjonen

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Studieveileder
+4777644013

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Forskningsrådgiver, Eksternfinansiering

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Rådgiver PhD forvaltning NT Fakultet
+4777644594

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator / Visual Intelligence og EISCAT_3D
+4777644465

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777660729

Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver