Ansatte – Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Tilbake til enheten

Ansatte – Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Brandstorp, Helen

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Abelsen, Birgit

Professor i helsetjenesteforskning
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Konradsen, Ingvill

Prosjektleder Rural health for peace
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet
Trondheim
+4777645429

Hjortdahl, Magnus

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Harbitz, Martin Bruusgaard

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin.
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Svensson, Anders

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Bruun, Hege Kathrine


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Remman, Frank

Rådgiver
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Fosse, Anette

Avdelingsleder
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Gaski, Margrete

Forsker I
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet
Setermoen, Bardu
+4777644524