Ansatte – Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Tilbake til enheten

Ansatte – Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Nordberg, Eva Muriel

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Abelsen, Birgit

Forskningsleder
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Forskningsinteresser:

Rekruttering og stabilisering av helsepersonell
Organisering og finansiering av helsetjenester
Økonomiske incentiver og lønnssystemer
Reformer i helsevesenet
Innovasjon

 


Konradsen, Ingvill

Prosjektleder Rural health for peace
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Hjortdahl, Magnus

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Brandstorp, Helen

Avtroppet leder i permisjon (MD, ph.d)
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Harbitz, Martin Bruusgaard

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin.
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Forskningsinteresser:

Distriktsmedisin

Allmennmedisin

Pasientsikkerhet

Helsetjenesteforskning

Beslutningslære


Svensson, Anders

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Forskningsinteresser:

Rekruttering og stabilisering av helsepersonell - bærekraftig helsetjeneste i distrikt

Tverrfaglig arbeid og teamarbeid


Remman, Frank

Rådgiver
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Fosse, Anette

Avdelingsleder (vikar)
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Forskningsinteresser:

Primærhelsetjeneste og samhandling

Sykehjemsmedisin

Rekruttering og stabilisering

Helsetjenesteforskning


Kvamme, Maria Fredriksen

Forsker i postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Forskningsinteresser:

Medisinsk Antropologi

Visuelle verktøy

Ungdom

Helsetjenester

Helsekommunikasjon

Medisinsk uforklarte symptomer

Psykisk helse og trivsel


1-10 av 11 | Siste 1