Ansatte – Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Tilbake til enheten

Ansatte – Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Nordberg, Eva Muriel

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Brandstorp, Helen

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Abelsen, Birgit

Forskningsleder
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Forskningsinteresser:

Rekruttering og stabilisering av helsepersonell
Organisering og finansiering av helsetjenester
Økonomiske incentiver og lønnssystemer
Reformer i helsevesenet
Innovasjon

 


Konradsen, Ingvill

Prosjektleder Rural health for peace
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Hjortdahl, Magnus

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Harbitz, Martin Bruusgaard

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin.
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Forskningsinteresser:

Distriktsmedisin

Allmennmedisin

Pasientsikkerhet

Helsetjenesteforskning

Beslutningslære


Remman, Frank

Rådgiver
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Fosse, Anette

Avdelingsleder (vikar)
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Forskningsinteresser:

Primærhelsetjeneste og samhandling

Sykehjemsmedisin

Rekruttering og stabilisering

Helsetjenesteforskning


Gaski, Margrete

Forsker I
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Setermoen, Bardu
+4777644524