Ansatte – Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Tilbake til enheten

Ansatte – Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM

Abelsen, Birgit

Professor i helsetjenesteforskning
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Brandstorp, Helen

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Bruun, Hege Kathrine

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Fosse, Anette

Avdelingsleder
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Harbitz, Martin Bruusgaard

Førsteammanuesis / ISM / Nasjonalt senter for distriktsmedisin / Allmennmedisinsk forskningsgruppe
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Hjortdahl, Magnus

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Martinsen, Mona Iren Kjellsdatter

Rådgiver
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Nilsen, Karin

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Prestgaard, Erik Edvard

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet

Svensson, Anders

Forsker
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Det helsevitenskapelige fakultet