Ansatte – Fakultetsledelsen ved Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsledelsen ved Helsefak

Nylund, Trond

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Kvalsvik, Kjetil

Fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet