Bilde av Nylund, Trond
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Trond Nylund


Assisterende fakultetsdirektør

Stillingsbeskrivelse

Stedfortreder for fakultetsdirektør

Budsjett og økonomistyring

Planarbeid og organisatorisk utvikling

Personal og tilsettinger

Arealsaker

Saker innenfor stabsområdet