Bilde av Bye, Geir
Bilde av Bye, Geir
Seksjon for forskning og innovasjon geir.bye@uit.no +4777645565 Her finner du meg

Geir Bye


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Prosjektledelse og administrativ bistand i eksterne samarbeidsprosjekter. Videreutvikling av regionale og nasjonale nettverk innen politikk, innovasjon, samfunn og næringsliv. Sekretariatsfunksjoner for regionale og nasjonale institusjonsavtaler.


 • Nils Aarsæther, Sindre Myhr, Geir Bye :
  Distriktskommunen - ein pådrivar for næringsutvikling
  Fagbladet samfunn og økonomi 2021 FULLTEKST
 • Yngve Antonsen, Geir Bye :
  Line managers and employees use of lean task boards in Norwegian municipal healthcare sector: A tool for action learning?
  Leadership in Health Services 16. oktober 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Rita Sørly, Martin Sollund Krane, Geir Bye, May-Britt Ellingsen :
  There is a Lot of Community Spirit Going On’. Middle Managers' Stories of Innovation in Home Care Services
  Sage Open Nursing 2019 ARKIV / DOI
 • Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Mary Genevieve Billington, Geir Bye, Helge Svare, Marina Solesvik :
  Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013
 • Nils Aarsæther, Geir Bye, Sindre Myhr :
  Distriktskommunen som næringsutvikler – En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020
  NORCE Norwegian Research Centre 2020 FULLTEKST
 • Nils Aarsæther, Geir Bye :
  Post-korona: Ei opning for distriktskommunane?
  Kommunal rapport 29. juni 2020
 • Geir Bye, Martin Sollund Krane :
  Fremtidens helsetjenester til hjemmeboende. Følgeforskning av pilotenhet "Midtbyen".
  2019
 • Geir Bye, May-Britt Ellingsen, Martin Sollund Krane :
  Kartlegging av responssentertjeneste for flere kommuner. (2/2018)
  2018
 • Rita Sørly, Geir Bye, May-Britt Ellingsen, Yngve Antonsen, Roar Skare :
  Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018
  2018 ARKIV
 • Ellen Brox, Per Egil Kummervold, Geir Bye, May-Britt Ellingsen, Ragnhild Holmen Waldahl, Christian Lo :
  Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018)
  2018 ARKIV
 • Geir Bye :
  Medarbeiderdrevet innovasjon. Presentasjon for ledergruppen i Helse- og omsorgsektoren, Tromsø kommune.
  2018
 • May-Britt Ellingsen, Geir Bye :
  Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene Involvering av ansatte i kontinuerlig forbedring.
  2018
 • Geir Bye :
  Innovasjonsarbeidet i Narvik kommune – Erfaringer fra arbeidet med opplæring og innføring av Lean. Rapport, konfidensiell. Norut.
  2017
 • Geir Bye, Toril Merete Ringholm :
  Innovasjonsarbeidet i Harstad kommune – Erfaringer fra arbeidet med kontinuerlig forbedring (Læringslean fase 2)
  Høgskolen i Innlandet 2017
 • Geir Bye :
  Kontinuerlig forbedring i Harstad kommune. Funn og erfaringer. Presentasjon for partssammensatt utvalg, Harstad kommune.
  2017
 • Ingeborg Harsten, Geir Bye, Sameline Grimsgaard, Stig H. Solheim :
  Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Geir Bye :
  Forskning og innovasjon satt i system – erfaringer fra et forsker-kommunesamarbeid. Innlegg seminar i forskningsprosjektet Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (Komii), desember 2017.
  2017
 • Ann Karin Tennås Holmen, Geir Bye :
  Surveyresultater - Harstad kommune. Metodikk og utvalgte resultater, Medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene – 2015/2017. Norut/IRIS.
  2017
 • Geir Bye, Marit Aure, Sindre Myhr :
  "Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015
  2016
 • Geir Bye :
  Kontinuerlig forbedring i Harstad kommune. Medarbeiderinvolvering og lederroller
  2016
 • Geir Bye :
  Kvinner i ledelse i olje- og gassektoren, Utviklingstrekk 2006 –2015. Foredrag for Arbeidspolitisk Utvalg, Norsk Olje- og gass.
  2016
 • Geir Bye :
  Innovasjonsarbeidet i Narvik kommune – Erfaringer fra arbeidet med opplæring og innføring av Lean. Rapport, konfidensiell.
  2016
 • Geir Bye, Sindre Myhr :
  Sammenstilling og analyse av hovedfunn fra VRI-kartleggingene 2010 og 2015. Norut, Notat 01/2016.
  2016
 • May-Britt Ellingsen, Geir Bye, Yngve Antonsen :
  FoUoI Kartlegging og analyse for utforming av Troms fylkeskommunes forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FoUoI-strategi). Rapport 29/2015
  2015
 • Geir Bye, Wenche Poppe :
  Forberedelse til ny fase i livet. Utvikling av tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre.
  2015
 • Geir Bye, Wenche Poppe :
  Forberedelse til ny fase i livet. Kartlegging for å utvikle proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre. Rapport utarbeidet for InnoMed Helse Nord og Helsedirektoratet
  2015
 • Toril Merete Ringholm, Geir Bye, Trond Nilsen :
  Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 16/2015.
  2015
 • Geir Bye, Sindre Myhr :
  Flere vil – og flere får det til’. En kartlegging av samarbeidet mellom næringsliv og FoU-miljø i Troms. Norut, Rapport 20/2015.
  2015
 • Geir Bye, Wenche Poppe :
  Bye, G. og W. Poppe (2014): Forberedelse til ny fase i livet. Utvikling av proaktive tiltak som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre Workshop Innomed, Helsedirektoratet og Norut.
  2014
 • Geir Bye :
  Vi vil, vi vil – men får vi det til? Presentasjon av funn fra VRI-kartleggingen for styret i VRI-Troms.
  2013
 • Frode Ramstad Johansen, Synnøve Rubach, Billington Mary G, Geir Bye, Helge Svare, Solesvik Marina :
  Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013
 • Ulf Winther, Merete Gisvold Sandberg, Kristian Henriksen, Trude Olafsen, Roger Norvald Richardsen, Erik Skontorp Hognes m.fl.:
  Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter
  2013 FULLTEKST
 • Magnus Gulbrandsen, Geir Bye, Håkon Finne, Rune Njøs :
  Er samarbeid alltid bra for innovasjon?
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013
 • May-Britt Ellingsen, Heidi Rapp Nilsen, Geir Bye :
  Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet
  2013
 • Jan Yngve Sand, Erlend Bullvåg, Geir Bye, Anne Espelien, Eirik Inge Mikkelsen, Mikko Moilanen m.fl.:
  Et kunnskapsbasert Nord-Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Yngve Antonsen, Geir Bye :
  Foresight Reiseliv – VRI Troms. Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012. Norut rapport 20/2012.
  2012
 • Yngve Antonsen, Geir Bye :
  Foresight Reiseliv - VRI Troms. Resultater fra innspillskonferansen 27. september 2012. Norut rapport 17/2012.
  2012
 • Geir Bye :
  Foresight for reiselivet i Troms. Foredrag på Tromskonferansen 2012
  2012
 • Geir Bye, May-Britt Ellingsen :
  Erfaringer fra VRI 2 og muligheter i VRI 3
  2012
 • Geir Bye, May-Britt Ellingsen :
  Bedrifter + forskning=sant?
  Nordlys 25. september 2012
 • May-Britt Ellingsen, Heidi Rapp Nilsen, Geir Bye :
  Nyskapende nordnorsk reiseliv
  Harstad Tidende 2012
 • Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Eirik Inge Mikkelsen, Britt Kramvig, Geir Bye, Natalia Kukarenko m.fl.:
  Teknologi:Omsorg
  30. desember 2012
 • Geir Bye, yngve Antonsen :
  Oppsummering fra Innspillskonferansen Reiseliv foresight VRI Troms
  2012
 • Geir Bye :
  Ansattes involvering i innovasjonsprosesser. i Kunnskap og innovasjon i nordnorsk næringsliv. Arenabilag Sparebanken EN Nord-Norge.
  Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2011
 • Geir Bye :
  «Vi vil, vi vil – men får vi det til?» Presentasjon av funn fra VRI-kartleggingen for innovasjon Norge.
  2011
 • Geir Bye :
  Medarbeiderdrevet innovasjon - Om ansattes bidrag i innovasjonsprosesser. Norut, notat 2/2011.
  2011
 • Geir Bye :
  "Ansattes involvering i innovasjonsprosesser” i Kunnskap og innovasjon i nordnorsk næringsliv. Arenabilag Sparebank EN Nord-Norge, oktober 2011
  Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2011
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes, Heidi Rapp Nilsen, Geir Bye :
  The production of renewable |energy as a regional development policy in rural areas, Troms. Norut, rapport 13/2011.
  2011
 • Geir Bye :
  Godt rustet for framtiden” og ”Gryende optimisme”. Om regionale ringvirkninger av Fakken vindpark. Bidrag til Troms Kraft’ samfunnsregnskap 2010.
  Godt rustet for framtiden” og ”Gryende optimisme”. Om regionale ringvirkninger av Fakken vindpark. Bidrag til Troms Kraft’ samfunnsregnskap 2010 2011
 • Geir Bye, Heidi Rapp Nilsen :
  VinterTroms AS – Pilotstudie av en nettverksdannelse innen reiselivet i Troms
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  CV

  Bye er cand.polit fra Universitetet i Tromsø (Offentlig politikk og administrasjon) og har over 20 års erfaring som forsker i norsk instituttsektor (Norut og NORCE, Norwegian Research Centre). Forskningsinteressene er:

  • medvirkning og innflytelse fra ansatte i organisatoriske endringsprosesser
  • regionale utviklings- og innovasjonsprosesser
  • bedrifts-, nettverk og klyngeutvikling
  • samspill mellom næringsliv og FoU (barrierer og muligheter)