Ansatte – Enhet for administrative tjenester HSL

Tilbake til enheten

Ansatte Enhet for administrative tjenester HSL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777644419

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver - ph.d.-utdanning
+4777645269

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Assisterende fakultetsdirektør

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver HMS

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet / Økonomistyring
Teorifagsbygget Hus 4 TEO-H4 4.358

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver - studentrekruttering og informasjon
+4777660576

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Seniorrådgiver studiekvalitet, ph.d. og innovasjon

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Økonomistyring

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / forskerutdanningen
+4777623139

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver studentrekruttering og tilrettelegging
+4777660614

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

rådgiver studiekvalitet
+4778450257

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø


Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Førstekonsulent studentrekruttering

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver økonomi
+4777646513
TEO-H4 4.452

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Prosjektøkonom
Teorifagsbygget Hus 4 4.359

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring
+4778450109

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Digital partner, seniorrådgiver
+4777644313

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Alta

Prosjektøkonom
+4778450265

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

seniorrådgiver
+4777646611

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Prosjektøkonom
+4777648360

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Førstekonsulent - lederstøtte
+4777660302

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Seniorrådgiver Etter- og videreutdanning

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Rådgiver for personal og organisasjon

Enhet for administrative tjenester HSL
Campus Tromsø

Teamleder Økonomistyring
Teorifagbygget Hus 4 4469