Fors, Malin

Universitetslektor
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

+4778450314

Agledahl, Kari Milch

Førsteamanuensis
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Olsen, Ingrid Petrikke

Førsteamanuensis
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet
L55 - Hammerfest
+4778450613

Wisborg, Torben

Professor
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet
L55 - Hammerfest
+4778450617