Agledahl, Kari Milch

Førsteamanuensis
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Fors, Malin

Førsteamanuensis
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Heir, Trond

Professor
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Kjær, Mette

Førsteamanuensis
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Kokkvoll, Ane Sofie

Førsteamanuensis
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Olsen, Ingrid Petrikke

Førsteamanuensis
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Wisborg, Torben

Professor
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet