Bilde av Olsen, Ingrid Petrikke
Bilde av Olsen, Ingrid Petrikke
Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe ingrid.p.olsen@uit.no +4778450613

Ingrid Petrikke Olsen


Førsteamanuensis


 • Geir F Lorem, Ida Marie Opdal, Tom Wilsgaard, Henrik Schirmer, Maja-Lisa Løchen, Ingrid Petrikke Olsen m.fl.:
  Assessment of mental health trajectories before and after myocardial infarction, atrial fibrillation or stroke: analysis of a cohort study in Tromsø, Norway (Tromsø Study, 1994-2016)
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Lisa Tangnes Leeves, Camilla Andreasen, Sire R. N. Marrable, Martine Utland Glasø, Mia-Kristin Rostad, Ingrid Petrikke Olsen m.fl.:
  Prevalens av diabetes blant gravide og svangerskapsutfall i Nordland og Troms 2004-15
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ARKIV / DOI
 • Jan Norum, Tove Elisabeth Svee, Ingrid Petrikke Olsen, Margit Steinholt, Merethe Kumle, Randi Spørck :
  The national quality plan and more caesarean sections. Less wound infections, more gestational diabetes (GDM) and fewer smokers in northern Norway: A registry based retrospective study.
  Journal of Pregnancy and Child Health 2016 DOI
 • Ingrid Petrikke Olsen, Tom Wilsgaard, Torvid Kiserud :
  Development of the maternal anal canal during pregnancy and the postpartum period: a longitudinal and functional ultrasound study
  Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2012 DOI
 • Ingrid Petrikke Olsen, Tom Wilsgaard, Torvid Kiserud :
  Transvaginal three-dimensional ultrasound: a method of studying anal anatomy and function
  Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2011 DOI
 • IP Olsen, K Augensen, Tom Wilsgaard, T Kiserud :
  Three-dimensional endoanal ultrasound assessment of the anal sphincters during rest and squeeze
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2008 DOI
 • IP Olsen, K Augensen, Tom Wilsgaard, T Kiserud :
  Three-dimensional endoanal ultrasound assessment of the anal sphincters: Reproducibility
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2008 DOI
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  The changing Landscape of Helathcare: Consequences for the Built Enviroment. Sustainability in the new hospital in Hammerfest
  2023
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Robotassistert ultralyd mellom Hammerfest og Alta. Fra innovasjon til implementering
  2023
 • Ingrid Petrikke Olsen, Ingunn Heggheim, Knut Tore Lappegård :
  Videreutvikling av desentralisert legeutdanning.Betydning for rekruttering og stabilisering
  2023
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Desentralisert legeutdanning og akademisk kompetanse. Eksempel fra Finnmarksmodellen
  2023
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Symptomer på psykisk helse før og etter en kardiovaskulær hendelse. The head and heart study
  2023
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Intervju i forbindelse med medisinutdanningen ved UiT 50 år
  05. oktober 2023
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Rezepte gegen ârztemangel
  02. september 2023 DATA
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Legeutdanningen 50 år: Fra "lakseeffekt" til forskning i verdensklasse
  05. oktober 2023
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Psykisk helse før og etter en kardiovaskulær hendelse.
  2023
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Desentralisert legeutdanning gir dyktige leger
  dagensmedisin.no 01. mai 2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen m.fl.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Vilma Taubo, Ingrid Petrikke Olsen, jonill margrethe fjellheim :
  Vil bosette seg i Sapmi, men er usikker på om det blir som fastlege
  28. november 2021
 • Ingrid Petrikke Olsen, Eirik Hugaas Ofstad, Arve Østlyngen, Børge Lillebo, Knut Tore Lappegaard :
  Time to expand decentralisation of medical education in Norway?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 17. august 2021 DOI
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Robotassistert ultralyd av gravide
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Else Målfrid Boine, trine Glad :
  Samer som urfolk inkludert i helsefagene.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Else Målfrid Boine, trine Glad :
  Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5
  2020
 • Linda Okstad, Ingrid Petrikke Olsen :
  Utdanningssykehuset i Finnmark
  Finnmark Dagblad 25. januar 2019 FULLTEKST
 • Torben Wisborg, Ingrid Petrikke Olsen, Oddvar Kvalsvik, Knut Trygve Jenssen :
  Samhold og edruelighet ved medisinske prioriteringer i Nord-Norge
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 DOI
 • Torben Wisborg, Ingrid Petrikke Olsen :
  Fremtidens luftambulansefly i Nord-Norge
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 DOI
 • Anny Elisabeth Spydslaug, Elham Baghestan, Katariina Laine, Stig Norderval, Ingrid Petrikke Olsen :
  Perinealruptur
  2014
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Perinealruptur
  2014
 • Ingrid Petrikke Olsen, Tom Wilsgaard, Torvid Kiserud :
  Functional ultrasound of the anal canal: the effect of pregnancy and childbirth
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012
 • Ingrid Petrikke Olsen :
  Functional ultrasound of the anal canal. The effects of pregnancy and childbirth
  2011
 • Torvid Kiserud, Ganesh Acharya, Ingrid Petrikke Olsen :
  Intrauterin veksthemming
  2008

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →