Ansatte – Seksjon for campusdrift

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for campusdrift

Changtham, Phatcharin

Renholdsbetjent
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Svartås, Lioubov Victorovna

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Richardsen, Jon Elton


Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Wilhelmsen, Lars Skaue

Førstebetjent
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Johansen, Merete

Seniorrådgiver
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen
Driftssentralen
+4777644591

Jensen, Chittraporn Salabsri

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Boonprakob, Jiraporn

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Sjøgren, Oddrun

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Berge, Berit Irene

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Sneve, Elin

Renholdsleder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

1-10 av 153 | Neste 10 Siste 3