Andorsen, Gerd Sissel

Universitetslektor
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Eriksen, Thor Eirik

Rådgiver/forsker, Medisin og Filosofi, Arbeids og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Haanes, Jan Vilis

Universitetslektor II
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Hegseth, Marit Nøst

Førsteamanuensis
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Höper, Anje Christina

Forsker / Forskningsgruppeleder
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Prosjektledelse

Ikäheimo, Tiina

Professor, arbeidshelse
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Lysnes, Nikolas

Vitenskapelig assistent
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Næss, Kristine

Stipendiat
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Olsen, Randi Kristine Falnes

Universitetslektor
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

Seppola-Edvardsen, Tone

Forsker/post doktor, medisinsk antropolog
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 11 | Siste 1