No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Arbeidshelse, forskningsgruppe randi.k.olsen@uit.no Tromsø

Olsen, Randi Kristine Falnes


Universitetslektor


  • Bang, Berit; Olsen, Randi Kristine Falnes. Luftveisplager og eksponering i sjømatindustrien. Arbeidstilsynet, nasjonalt møte om yrkessykdomsmeldinger 2016-05-20 - 2016.
  • Thomassen, Marte Renate; Bang, Berit; Kramvik, Eva; Hegseth, Marit Nøst; Holm, May-Helen; Larsen, Merethe; Olsen, Randi Kristine Falnes; Andorsen, Gerd Sissel; Fuhr, Torgrim; Eduard, Wijnand; Madsen, Anne Mette; Kamath, Sandip D.; Lopata, Andreas L.; Aasmoe, lisbeth. Bioaerosol exposure, allergy and respiratory symptoms in the Norwegian crab industry. European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI 2014-06-07 - 2014-06-11 2014.
  • Thomassen, Marte Renate; Bang, Berit; Kramvik, Eva; Hegseth, Marit Nøst; Holm, May-Helen; Larsen, Merethe; Andorsen, Gerd Sissel; Olsen, Randi Kristine Falnes; Fuhr, Torgrim; Eduard, Wijnand; Kamath, Sandip D.; Lopata, Andreas L.; Aasmoe, lisbeth. Occupational exposure and airway symptoms in the North Norwegian red king crab industry. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.
  • Bast-Pettersen, Rita; Grahnstedt, Svein G; Andorsen, Gerd Sissel; Bleie, Kristin Johanne; Conradi, Hilde Slørdahl; Guldbrandsen, Marit; Holthe, Tom; Olsen, Randi Kristine Falnes; Røysted, Wenche; Sundal, Endre; Søstrand, Per; Troland, Kari; Ulvestad, Bente; Kjuus, Helge. Nevropsykologiske effekter etter eksponering for løsemidler. En litteraturstudie med vekt på sammenheng mellom eksponering og effekt. (fulltekst) 2013; Volum 14 (Nr.1). ISSN 1502-0932.
  • Se alle arbeider i CRIStin →