Sundset, Rune

Førsteamanuensis
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi

Guttormsen, Yngve

Avdelingsingeniør, Organisk Kjemi
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi

Giambelluca, Miriam

Forsker
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi