Figenschau, Stine

Forsker
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Guttormsen, Yngve

Stipendiat
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Markova, Elena

Stipendiat
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Murillo Angarita, Maria del Pilar

Postdoktor
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Sundset, Rune

Førsteamanuensis
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet