Martin-Armas, Montserrat

Forsker
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Hagen, Ingrid Norberg-Schulz

Stipendiat
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Sundset, Rune

Førsteamanuensis
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Giambelluca, Miriam

Forsker
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

McCormack, Emmet

Professor
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Markova, Elena

Stipendiat
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Guttormsen, Yngve

Stipendiat
Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Mellomveien
+4777644083