Huijgens, Patty

Forsker
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet

Huijgens, Stefan Wijnand

Stipendiat
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet

McCutcheon, James Edgar

Professor
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet

Oyem, John

PhD fellow
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet

Snoeren, Eelke

Professor / Gruppeleder
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet

Taghipourbibalan, Hamid

Stipendiat
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet

Volcko, Karin Linnea

Postdoktor
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Det helsevitenskapelige fakultet