Ansatte – Barnevern i Harstad

Tilbake til enheten

Ansatte – Barnevern i Harstad

Neverdal, Sissel

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
sissel.neverdal@uit.no
Campus Harstad
+4777058362

Hansen, Tina

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
tina.hansen@uit.no
Campus Harstad
+4777058355

Bersvendsen, Agnete

Stipendiat
Barnevern i Harstad
agnete.bersvendsen@uit.no
Campus Harstad
+4777058229
Forskningsinteresser:
  • Vold og overgrep i nære relasjoner
  • Barn og unge
  • Barnevern
  • Urfolk

Hardersen, Marte Thronæs

Internasjonal koordinator for instituttet, ansvarlig for utenlandspraksis. Økonomioppgaver samt admininstrativ støtte i ulike prosjekter.
Barnevern i Harstad
marte.t.hardersen@uit.no
Campus Harstad
+4777058363

Riise, Anne

Stipendiat
Barnevern i Harstad
anne.riise@uit.no
Campus Harstad
+4777058385
Forskningsinteresser:
  • Ettervern
  • Ungdoms medvirkning
  • Enslige mindreårige flyktninger

Stipendiat i forskningsprosjektet «Ungdoms medvirkning i ettervern».

Prosjektdeltaker i forskningsprosjektet «Ettervern – en god overgang til voksenlivet?» ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering, med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som oppdragsgiver.


Lofnes, Kristina L

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
kristina.l.lofnes@uit.no
Campus Harstad
+4777058206

Borgerød, Grethe M.

Studieleder, barnevern
Barnevern i Harstad
grethe.borgerod@uit.no
HG1
+4777058266
Forskningsinteresser:

Saksbehandling i kommunalt barnevern, ungdom, psykisk helse, rus, inkludering, deltakelse, kommunikasjon, samspill og samvær mellom barn og foreldre, tilsyn på samvær.


Lorentsen, Anne-Berit

Universitetslektor: Folkehelse, tidlig innsats, sosial ulikhet
Barnevern i Harstad
anne-berit.lorentsen@uit.no
Campus Harstad
+4777058338

Nordvik, Marie L.

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
marie.l.nordvik@uit.no
Campus Harstad
+4777058292

Arnesen, Jon

Førstelektor
Barnevern i Harstad
jon.arnesen@uit.no
Campus Harstad
+4777058345

1-10 av 17 | Siste 7