Bilde av Hansen, Tina
Bilde av Hansen, Tina
Barnevern i Harstad tina.hansen@uit.no +4777058355

Tina Hansen


Universitetslektor, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor IBS / Forsker i prosjektet "HelseIntro"


 • Tina Hansen :
  The View of Minority Youth on Cultural Continuity When Developing Their Identity in Majority Foster Homes
  Child Care in Practice 2023 DOI
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  Søkelys på arbeidslivet 2022 ARKIV / DOI
 • Tina Hansen :
  Sosial kontroll begrenser minoritetsungdommers identitetsutvikling i majoritetsfosterhjem
  Barn – forskning om barn og barndom i Norden 2021 ARKIV / DOI
 • Tina Hansen, Ingvild Flaskerud :
  Familiens betydning for ungdoms religiøse identitetsutvikling Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem
  Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 2020 ARKIV / DOI
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen :
  Morrakaffeprat. Hvordan kan innovative utdanningsmodeller bidra til integrering?
  2023
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 20. juli 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  2022
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen :
  Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger
  Nordlys 2020 ARKIV
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim :
  Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Tina Hansen, Ida Martine Pettersen :
  Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Intervju på NRK P2: Kompass: Da olja kom til bedehuset, Kanye West, fosterbarn og trosfridom. https://radio.nrk.no/serie/kompass/ 


  Forskningsinteresser

  Fosterhjem

  Ungdom og religiøs identitetsutvikling 

  Ungdoms erfaring med og håndtering av sosial kontroll 

  Inkludering og integrering av migranter

  Migrasjonshelse HelseIntro

  Holder på med Ph.D om "identitetsutvikling hos ungdom med muslimsk bakgrunn i ikke-muslimske fosterhjem". 

  Undervisning

  Bachelor i barnevern 

  Bachelor i sosialt arbeid 

  Master i barnevern   Medlem i prosjekt