Ansatte – Institutt for elektroteknologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for elektroteknologi

Aidoo, Isaac Kweku

Stipendiat
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Al-Sallami, Hussein Mahdi Yaseen

Førsteamanuensis
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Andersen, Tom Stian

Universitetslektor
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Asak, Lilly Kristine Bunes

Aspirant
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Barnile, Modhubroty Dey


Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Bjørk, Arne

Studieleder Elektronikk og Satellitteknologi
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Bocci, Alessio

Ph.D. Kandidat
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Brustad, Annette Fossli

Universitetslektor
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Charu, Sharma

Førsteamanuensis
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Corona Sanchez, Jose Juan

Førsteamanuensis
Institutt for elektroteknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

1-10 av 36 | Neste 10 Siste 6