Ansatte – Institutt for industriell teknologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for industriell teknologi

Alfnes, Erlend

Førsteamanuensis
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Arnarson, Halldor

Stipendiat
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Asif, Hamza

Aspirant
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Benjaminsen, Frode

Universitetslektor
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Boldermo, Kjell Gunnar

Universitetslektor
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Bovim, Einar Jordheim

Universitetslektor
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Bremer, Bjørn

Prosjektleder for etableringen av ArcLog et ledende teknologisk kompetansesenter for sikre og bærekraftige logistikkoperasjoner og industriell produksjon i nord:
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Dybdahl, Tone Harr

Universitetslektor
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Eide, Monica

Universitetslektor
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Eilertsen, Randi

Emneansvarlig for norskstudiet Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
Institutt for industriell teknologi
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

1-10 av 53 | Neste 10 Siste 3