Brun, Vegard

Førsteamanuensis
Forskningsgruppe i nevrobiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Jordbræk, Sondre Valentin

Overingeniør
Forskningsgruppe i nevrobiologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Konst, Solveig Robertsen

Stipendiat
Forskningsgruppe i nevrobiologi
Det helsevitenskapelige fakultet