Nevrobiologi

Målet med forskningen vår er å forstå hvordan læring og hukommelse påvirkes av de hormonelle endringene som skjer ved aldring, sykdom og stress.

Fra fosterlivet til alderdommen blir kroppens vekst og utvikling dirigert av hormoner. Noen hormonelle endringer er åpenbare og naturlige, slik som i et svangerskap, men få er klar over hvor stor innflytelse hormonene har på menneskets kognitive evner i dagliglivet. Samspillet mellom hjerneceller og hormoner er uhyre komplekst; ett og samme hormon vil under ulike betingelser kunne styrke  eller svekke hukommelsen. Ved kritiske tilstander i hjernen, slik som ved hjerneslag eller hodeskade, er det vist at stresshormon (kortisol hos mennesker) forverrer skaden og gjør at hjernecellene dør. Paradoksalt nok har kortisol en sentral rolle i dannelse av nye hjerneceller og bidrar antakelig til bedre rehabilitering.Vi er interessert i å se hvordan aktiviteten i hjernen forandrer seg under innflytelse av hormoner. Vi skal beskrive denne endringen både ved å se på hele hjernen med SPECT-scan og i enkteltceller i spesifikke områder av hjernen (enkeltcelleopptak).


Besøk oss på:

Kontaktperson: Vegard Brun