Andreassen, Line

Overingeniør
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Berg, Thomas

Leder/Førstemanuensis
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Isaksen, Siril Malene

Avdelingsingeniør
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Janssen, Kirstin

Førsteamanuensis
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Kjersem, Marianne

Overingeniør
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Mathisen, Marie Gule

Overingeniør
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Olsen, Gunn-Hege

Førsteamanuensis
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Olsen, Marita

Senioringeniør
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Petersen, Johan Frederik Torp

Seniorrådgiver
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

Rosland, Ingrid

Overingeniør
Rettsgenetisk senter
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 12 | Siste 2