Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak


   

Administrasjonen ved NT-fak tilbyr støttefunksjoner og tjenester for utdanning, forskning og økonomi.

Fakultetsadminstrasjonen  ledes av fakultetsdirektøren og er organisert i 2 seksjoner:

Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Seksjon for økonomi


Adminstrasjonen støtter fakultetsledelsen med utredning og sakforberedelse og yter ulike tjenester til fakultetets institutt og personale. Administrasjonen samarbeider også nært med universitetets sentraladministrasjon.

Informasjon for ansatte finnes på INTRANETT

Ansatte ved Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak:

[Loading...]

Siste nyheter

UiT- og UNN-eksperter bistår Tromsø kommune med lokale covid 19-prognoser

Lokale smitteprognoser 7–10 dager inn i framtida er viktigere for kommunene enn R-tallet fo... Les nyhetssaken

Stor økning i antall studiesøkere til Bachelor i geologi ved UiT

I dag ble søkertallene til norske institusjoner for høyere utdanning offentliggjort... Les nyhetssaken

UiT får flere grønne studieplasser

Regjeringen har økt bevilgningene til utdanning av flere som kan bidra til det grøn... Les nyhetssaken