Matsvinn

Portrettbilde

Siril Alm

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

siril.alm@uit.no +4777646734
Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd relatert til mat; spesielt barns forbruk av mat, måltider i barnehager og skoler, matsvinn, og forbrukerpreferanser av sjømat. Jeg bruker hovedsakelig kvalitative forskningsmetoder som intervju, fokusgrupper gjerne ved hjelp av fotografi. Jeg bruker NVivo som analyseverktøy.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no