Pride og LGBTQ+

Foto: UiT/Christian Halvorsen
Portrettbilde

Lena Gross

Enhet: Senter for samiske studier

lena.gross@uit.no +4777645491
Forskningsinteresser:

Ressursutvinning, land, kunnskapssystemer
Politisk økologi og miljøantropologi 
Kjønn og skeiv teori 
Urfolksmetodikk og -teori 
Settler Kolonialisme
Psykologisk antropologi
Politisk økonomi

Canada, Norge, Arktis

Portrettbilde

Annamari Vitikainen

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

Forskingsinteressene mine er innenfor samtidig politisk filosofi. Jeg er spesielt interessert i spørsmål knyttet til multikulturalisme, migrasjon, minoritetsrettigheter og kjønn og seksualitet. Jeg har flere publikasjoner innenfor dette feltet og har skrevet boken The Limits of Liberal Multiculturalism: Towards an Individuated Approach to Cultural Diversity, Palgrave Macmillan (2015). Andre nylige publikasjoner inkluderer  “Group Rights, Collective Goods, and the Problem of Cross-border Minority Protection", International Journal on Minority and Group Rights 26:2 (2019) og "LGBT Rights and Refugees: A case for prioritizing LGBT status in refugee admissions", Ethics & Global Politics 13:1 (2020).

Jeg er leder (2020-2022) av Pluralism, Democracy, and Justice (PDJ) forskningsgruppe i politisk filosofi, og jeg er også medlem av Forskningsgruppe i feministisk filosofi (Femphil).

Jeg er leder av forskningsprosjekt Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of good integration and social cohesion (NFR 2021-2025).

Tidligere prosjekter inkluderer Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice (NFR 2016-2021). 

Jeg er også medlem av Indigenous Citizenship and Education (ICE) (NFR 2017-2021).

2021-2022 er jeg også gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitet i Bergen.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no