Samisk skole og barnehage

Foto: Stig Brøndbo
Portrettbilde

Veronica Bergan

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:

(Ut)danning for bærekraftig utvikling i barnehage og barnehagelærerutdanning

Samiske perspektiver i lærerutdanning

Økologisk dyrking i barnehagen http://okologiskdyrking.blogspot.no/

Livsmestring, oppmerksomt nærvær, relasjonskompetanse, danning og refleksjon.

Elevaktive læringsmetoder gjennom kroppslig og stedlig læring i uterommet

BARNkunne: Å være og bli økoborger. Et forskningssamarbeid med Høgskolen på Vestlandet og BARNKUNNE senter for barnehageforskning på en mer rettferdig og bærekraftig framtid. https://www.hvl.no/om/barnkunne/

BRIDGES - Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/samfunnsfagdidaktikk/bridges/om-forskningsprosjektet-bridges 

 

Portrettbilde

Anne Birgitte Fyhn

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:

Urfolksmatematikk. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Kritisk matematikkundervisning. Design research

Portrettbilde

Greta Heim

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

greta.heim@uit.no +4777644620
Forskningsinteresser:

Folkehelse, livsmestring og bærekraft

 - Skolemåltidets innvirkning på læringshelse og betydning for læringsmiljøet 

 - Mat og helsefaget som arena for helsekommunikasjon 

 - Uteskole - tverrfaglig arbeid rundt uteaktiviteter og naturferdsel  med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget  

 - Samisk matkultur i mat og helsefaget

Dikdaktikk og undervisningspraksis

 - MOSO som verktøy for studentens egenvurdering ved LUB

 - Utekjøkken 

 - Mat*ematikk - Programering i matematikk og mat og helse for elever fra Hamna skole

Annet

Samisk synlighet og stolthet på ILP

Portrettbilde

Torjer Andreas Olsen

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 

Portrettbilde

Merete Saus

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

merete.saus@uit.no +4777623274
Forskningsinteresser:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse

 

Portrettbilde

Hilde Sollid

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

I forskninga mi er jeg opptatt av språkforhold i Nord-Norge, og i mine forskningsinteresser dreier seg blant anna om språkutdanningspolitikk for historiske minoriteter (samer og kvener/norskfinner). Sentrale stikkord er flerspråklighet, identitet, språkideologier, sted og medborgerskap. 

I perioden 2021–2026 leder jeg NFR-prosjektet Flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet (MultiTrans). 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no