Samisk musikk og joik

Foto: David Jensen
Portrettbilde

Ola Graff

Enhet: Ledelse og stab UMAK

ola.graff@uit.no +4777645042
Forskningsinteresser:

To hovedarbeider innenfor norsk materiale :

- Boka «Av det raudaste gull. Tradisjonsmusikk i nord» (Monografi 2005) med utforsking av en rekke ulike temaer, fra enkeltviser til historisk dokumentasjon.

- Boka «Daniel Hægstad. Slåtter og slåttetradisjoner fra Lødingen» (Monografi 2010) med utforsking av tradisjonene i ett enkelt distrikt.

Tematisk dekker forskninga både vokal- og instrumentalmusikk.

 

Innenfor samisk musikk fire hovedarbeider med til dels svært ulike tema:

- «Joik som musikalsk språk» (Monografi 1986). Magistergradsavhandling om joikemusikkens mulighet til å formidle mening.

- «Om kjæresten min vil jeg joike» (Monografi 2004). Utforskning av en utdødd sjøsamisk joikekultur på nordkysten av Finnmark.

- «Forbudet mot joik i skolen i Kautokeino». Monografi, skal gis ut på Davvi girji i 2016. Musikketnologisk, historisk analyse av kulturutvikling i etterkrigstida i Kautokeino.

- Musikalsk strukturanalyse av joik. Dette er gjort gjennom flere ulike artikler (1986, 2007, 2012).

 

Dette er hovedarbeidene. I tillegg kommer en rekke andre mindre arbeider.

Hovedforskningsprosjekt 2015-2017 er et NFR-prosjekt, «Joik i bevegelse mellom tradisjon og modernitet».

Portrettbilde

Ellen Marie Bråthen Steen

Enhet: Musikkonservatoriet

Forskningsinteresser:
  • Musikkvitenskap
  • Etnomusikologi
  • Samisk musikk
  • Musikk og kjønn

Medlem av følgende forskningsgrupper:

SAMFORSK - https://uit.no/research/samforsk

MAGIC: Multimodality, Art, and Gender in Interdisciplinary Communication - https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=542283

Musikkforskning Nord - https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/forskningsgrupper/musikkforskning

 

Deltar i forskningsprosjektet ICH-North som del av pliktarbeid

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no