Portrettbilde

Inger Pauline Landsem

Enhet: Sykepleie Bsc i Tromsø

Forskningsinteresser:

Styrking av foreldrekompetanse, deltakelse og mestringstro i spedbarnsalder, med spesiell interesse for prematurt fødte barn, nyfødte, utvikling av søvn. Sosio-emosjonell og atferdsmessig utvikling i tidlig barnealder.

Integrering av sykepleieres erfaringsmessige kunnskap og kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunnskap om personsentrert sykepleie ved å utforske menneskers uttrykksfullhet og hvordan denne er kroppslig/biologisk fundert i et kontinuerlig samspill med omgivelsene.