Batteri

Portrettbilde

Bjarte Hoff

Enhet: Institutt for elektroteknologi

bjarte.hoff@uit.no +4776966318
Forskningsinteresser:

Mitt forskingfelt er kraftelektronikk med bruksområde innanfor smarte energisystem og elektrisk transport, to inspirerande områder som er viktig for ei bærekraftig framtid. Energiomforming gjennom bruk av kraftelektronikk og tilhøyrande kontrollalgoritmar er essensielt innan fornybar energi, elektrisk transport og energilaging. Lading av elektriske kjøretøy, maritime fartøy og fly, kombinera alle desse forskingsfelta både på komponent og systemnivå. Saman representera det viktige element for ei elektrisk framtid.

Nøkkelord:

  • Kraftelektronikk og kontrollalgoritmar
  • Lavspente elektriske installasjonar
  • Mikronett, distribuert generering, fornybar energi og smartnett
  • Elektrisk transport
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no